help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Reglementaire beslissing van 23 september 1977 houdende wijziging van de reglementaire beslissing van 12 april 1968 tot aanvulling van de reglementaire beslissing van 7 februari 1964 houdende vaststelling van de modaliteiten en voorwaarden van voorlopige erkenning van de centra of diensten voor revalidatie


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 23/09/1977
Aard van de akte: Beslissing
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 26/01/1978
Pagina:909
  • 14/09/1978 (Rechtzetting)
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/10/1977

Opmerkingen Vanaf 01/01/2017 (datum van de bekendmaking in het BS) wordt deze categorie van akten niet meer opgenomen in de databank en evenmin bijgewerkt.