help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Cour constitutionnelle
Recours Conseil d'Etat
Traités
Europe
Benelux


Rechercher un article

NuméroVous avez trouvé une erreur ? Vous avez une question ?
Envoyez-nous un message !
Intitulé

Besluit van de Vlaamse Regering van 7 september 2012 tot wijziging van artikel 6undecies van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 oktober 2007 tot regeling van een aantal aangelegenheden voor de Centra voor Basiseducatie ter uitvoering van het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs


ChronoAnalyseParlementCour constitutionnelleRecours CETraitésEuropeBenelux 
Informations de base
Date de l'acte: 07/09/2012
Nature de l'acte: Besluit van de Vlaamse Regering
Publication(s) au Moniteur belge
Date: 11/10/2012
Edition:2
Page:62366
  • 25/10/2012 (Avis rectificatif)
    Art. 1, 2 en bijlage: verkeerd bijlage-nummer ("bijlage III" in plaats van "bijlage II")
Avis du Conseil d'Etat 51687
Entrée en vigueur / Effet 01/09/2012

Période de vigueur du 01/09/2012 au ...