help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 20 september 2012 houdende diverse bepalingen betreffende de vierdagenweek en het halftijds werken vanaf 50 of 55 jaar in de openbare sector


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 20/09/2012
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 25/09/2012
Pagina:58889
Verslag aan de Koning of aan de Regering
Advies van de Raad van State
Advies van de Raad van State 51807
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/10/2012 ("op de eerste dag van de maand na die waarin dit besluit is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad")

Periode van geldigheid van 01/10/2012 tot ...