help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Krisendekret 2012 vom 16. Juli 2012

Crisisdecreet 2012 van 16 juli 2012


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 16/07/2012
Aard van de akte: Decreet van de Duitstalige Gemeenschap
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 24/08/2012
Editie:2
Pagina:50734
Advies van de Raad van State 51378
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/01/2013
Art. 13 en 24: 01/09/2012Periode van geldigheid van 01/09/2012 tot ...