help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Wet van 15 mei 2012 tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek wat de mede-eigendom betreft en van artikel 46, § 2, van het Gerechtelijk Wetboek


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 15/05/2012
Aard van de akte: Wet
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 08/06/2012
Pagina:32150
Advies van de Raad van State P - V
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking
Art. 3, 1°: 01/09/2012 ("eerste dag van de derde maand na die waarin ze is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad")

Periode van geldigheid van 18/06/2012 tot ...