help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Besluit van de Vlaamse Regering van 27 april 2012 tot wijziging van het Energiebesluit van 19 november 2010, wat betreft de deelname aan het centraal examen voor energiedeskundigen


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 27/04/2012
Aard van de akte: Besluit van de Vlaamse Regering
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 04/06/2012
Pagina:31513
Advies van de Raad van State 51098
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking
Art. 1: "De Vlaamse minister, bevoegd voor het energiebeleid, bepaalt per type van energiedeskundige, de datum van de inwerkingtreding": 15/09/2012 voor wat betreft energiedeskundigen type A en type C (art. 2, MBVO 31/12/2012)


Periode van geldigheid van 14/06/2012 tot ...