help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Wet van 26 maart 2012 tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek wat de collectieve schuldenregeling betreft


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 26/03/2012
Aard van de akte: Wet
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 13/04/2012
Editie:1
Pagina:23686
Advies van de Raad van State P - V
Inwerkingtreding / Uitwerking Inwerkingtreding: 10de dag na bekendmaking
Art. 7, 1°: te bepalen door de Koning

Temporeel toepassingsgebied: "Met uitzondering van artikel 7, 1° en 3°, is deze wet van toepassing op de collectieve schuldenregelingen waarvan de beschikking van toelaatbaarheid werd uitgesproken na haar inwerkingtreding." (art. 8)

Periode van geldigheid van 23/04/2012 tot ...