help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 4 maart 2012 tot vaststelling van de opzeggingstermijnen voor de werklieden van de ondernemingen die onder het Paritair Comité voor de stoffering en de houtbewerking (PC 126) ressorteren


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 04/03/2012
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 16/03/2012
Pagina:15975
Advies van de Raad van State 50657
Inwerkingtreding / Uitwerking Dag van bekendmaking

Overgangsbepalingen: art. 4

Periode van geldigheid van 16/03/2012 tot 28/01/2013
Opmerkingen 1) Dit besluit behoort tot de categorie van de koninklijke besluiten tot vaststelling van de opzeggingstermijnen in de ondernemingen die onder een bepaald paritair (sub)comité ressorteren. De besluiten van deze categorie worden enkel in de databank opgenomen als het ontwerp ervan aan het advies van de Raad van State werd voorgelegd.

2) Art. 5: niet geanalyseerd omdat het opgeheven besluit niet in de databank werd opgenomen.