help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Wet van 24 oktober 2011 tot vrijwaring van een duurzame financiering van de pensioenen van de vastbenoemde personeelsleden van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten en van de lokale politiezones, tot wijziging van de wet van 6 mei 2002 tot oprichting van het fonds voor de pensioenen van de geïntegreerde politie en houdende bijzondere bepalingen inzake sociale zekerheid en houdende diverse wijzigingsbepalingen


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 24/10/2011
Aard van de akte: Wet
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 03/11/2011
Pagina:65782
Advies van de Raad van State 50092
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/01/2012
Art. 38 en 39: oorspronkelijk bepaald op 01/01/2012 en uitgesteld tot een datum te bepalen door de Koning bij art. 56, zoals vervangen door art. 113 van de W 22/06/2012

Overgangsbepalingen: art. 55


Periode van geldigheid van 01/01/2012 tot ...
Opmerkingen Vervanging van woorden zonder vermelding van de gewijzigde artikelen: zie de analyse van het artikel 54 van de W 12/05/2014.