help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Decreet van 8 juli 2011 tot wijziging van diverse bepalingen van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 08/07/2011
Aard van de akte: Decreet van de Vlaamse Overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 15/07/2011
Editie:2
Pagina:42374
Advies van de Raad van State 49397
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking
Art. 3 en 4: 01/08/2013 (BVR 29/03/2013)

Overgangsbepaling: art.7

Periode van geldigheid van 25/07/2011 tot ...