help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Cour constitutionnelle
Recours Conseil d'Etat
Traités
Europe
Benelux


Rechercher un article

NuméroVous avez trouvé une erreur ? Vous avez une question ?
Envoyez-nous un message !
Intitulé

Besluit van de Vlaamse Regering van 20 mei 2011 tot wijziging van diverse besluiten met betrekking tot de kwaliteitsbewaking naar aanleiding van het decreet van 29 april 2011 houdende wijziging van diverse decreten met betrekking tot wonen


ChronoAnalyseParlementCour constitutionnelleRecours CETraitésEuropeBenelux 
Informations de base
Date de l'acte: 20/05/2011
Nature de l'acte: Besluit van de Vlaamse Regering
Publication(s) au Moniteur belge
Date: 17/06/2011
Edition:1
Page:35975
Avis du Conseil d'Etat 49460
Entrée en vigueur / Effet 14/05/2011 ("op de datum van de inwerkingtreding van het decreet van 29 april 2011 houdende wijziging van diverse decreten met betrekking tot wonen")
Art. 16, 18, 21, 22, 26, 29, 31 en 32: 10de dag na de bekendmaking
Art. 19: heeft uitwerking bij de definitieve vaststelling van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Vlaams
Strategisch Gebied rond Brussel

Période de vigueur du 14/05/2011 au ...