help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Wet van 9 februari 2009 houdende instemming met het Raamakkoord tussen de Regering van het Koninkrijk België en de Regering van de Franse Republiek betreffende de grensoverschrijdende samenwerking inzake gezondheidszorg, ondertekend te Moeskroen op 30 september 2005


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 09/02/2009
Aard van de akte: Wet
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 18/02/2011
Editie:2
Pagina:11910
Advies van de Raad van State 42631
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking

Periode van geldigheid van 28/02/2011 tot ...