help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Arrest van de Raad van State nr. 211048 van 7 februari 2011

"De Raad van State beveelt de schorsing van de tenuitvoerlegging van het besluit van 9 juli 2010 van de Vlaamse regering houdende de definitieve vaststelling van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan “afbakening grootstedelijk gebied Gent-deelproject 6C Parkbos”, bij uittreksel bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 2 augustus 2010, in zoverre dit het “gebied voor wetenschapspark” betreft."


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 07/02/2011
Nummer: 211048
Aard van de akte: Arrest van de Raad van State
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Bij uittreksel of vermelding
Datum: 25/03/2011
Editie:3
Pagina:20639
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking Dit arrest werd zonder voorwerp gemaakt door de gedeeltelijke vernietiging van het geschorste BVR bij arrest RVS nr. 217510 van 24/01/2012.