help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Ministerieel besluit van 16 december 2010 betreffende de vakbondspremie in de overheidssector voor het referentiejaar 2010


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 16/12/2010
Aard van de akte: Ministerieel besluit van de Federale Overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 20/12/2010
Editie:2
Pagina:78092
Advies van de Raad van State U - D
Inwerkingtreding / Uitwerking Inwerkingtreding: dag van bekendmaking

Uitwerking: referentiejaren 2009 en 2010: 01/01/2009

TT: 31/12/2011 kan worden beschouwd als de uiterste datum van buitenwerkingtreding.

Periode van geldigheid van 01/01/2009 tot 31/12/2011