help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Omzendbrief van 15 september 2010 houdende het opmaken van de begroting voor het dienstjaar 2011 van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 15/09/2010
Aard van de akte: Omzendbrief van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 15/09/2010
Pagina:58092
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking Datum niet vermeld

TT dienstjaar 2011

Periode van geldigheid van ... tot 31/12/2011