help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Ministerieel besluit van 23 augustus 2010 tot vaststelling van het model van de identificatiekaart voor privédetectives


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 23/08/2010
Aard van de akte: Ministerieel besluit van de Federale Overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 10/09/2010
Pagina:57477
Advies van de Raad van State U - D
Inwerkingtreding / Uitwerking Dag van bekendmaking

Overgangsbepalingen: art. 8

Periode van geldigheid van 10/09/2010 tot ...