help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering 4e plan van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 11 maart 2010 betreffende de preventie en het beheer van afval


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 11/03/2010
Aard van de akte: Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Bij uittreksel of vermelding
Datum: 07/05/2010
Editie:1
Pagina:25655
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking Inwerkingtreding: 10de dag na bekendmaking in het BS volgens art. 6, §1, van de OBHG 07/03/1991 dat stelt dat "Het plan treedt in werking en heeft bindende kracht in zijn bepalingen vermeld in art. 7, §3, tien dagen na de bekendmaking bij uittreksel in het Belgisch Staatsblad ".Opmerkingen Bekendmaking van de akte: bij vermelding en niet bij uittreksel zoals echter bepaald door art. 6, §1, van de OBHG 07/03/1991.