help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Arrest van de Raad van State nr. 201858 van 15 maart 2010

"De Raad van State vernietigt artikel 26, § 2, van het koninklijk besluit van 2 september 2004 houdende hervorming van de bijzondere loopbanen van de niveau's B, C en D en tot vaststelling van de weddeschalen van de bijzondere graden bij het Ministerie van Landsverdediging, bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 24 september 2004."


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 15/03/2010
Nummer: 201858
Aard van de akte: Arrest van de Raad van State
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Bij uittreksel of vermelding
Datum: 10/05/2010
Editie:1
Pagina:25853
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking Absoluut gezag van gewijsde: datum van het arrest

Uitwerking: datum waarop de vernietigde bepaling met terugwerkende kracht uitwerking had: 01/05/2003

Periode van geldigheid van 01/05/2003 tot 31/05/2010