help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Reglement van de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen van 27 juli 2004 betreffende de voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 27/07/2004
Aard van de akte: Reglement van de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 22/11/2004
Pagina:77023
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking 02/12/2004

Periode van geldigheid van 02/12/2004 tot 02/04/2010
Opmerkingen Vanaf 01/01/2017 (datum van de bekendmaking in het BS) wordt deze categorie van akten niet meer opgenomen in de databank en evenmin bijgewerkt.


Bijlage bij
Aard Datum    
KB 08/10/2004