help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Wet van 1 maart 2010 tot wijziging van artikel 353ter van het Gerechtelijk Wetboek, met betrekking tot de uitoefening van politieke mandaten door personeelsleden van griffies en parketsecretariaten


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 01/03/2010
Aard van de akte: Wet
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 16/03/2010
Pagina:16464
Advies van de Raad van State 46961
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking

Periode van geldigheid van 26/03/2010 tot ...