help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Wet van 21december 2009 tot hervorming van het hof van assisen


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 21/12/2009
Aard van de akte: Wet
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 11/01/2010
Pagina:751
Advies van de Raad van State 47078 + 47277
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking
Art. 6: te bepalen door de Koning
Art. 91, in zoverre dit artikel art. 289, § 4 van het Wetboek 17/11/1808 heropneemt: te bepalen door de Koning (art. 237)
Art. 5, 8, 9, 14, 229 en 230: 01/05/2010 ("de eerste dag van de vierde maand na die waarin de wet is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad")
Art. 210: 01/01/2011(KB 12/10/2010)

Overgangsbepalingen: art. 236

Periode van geldigheid van 21/01/2010 tot ...