help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 10 november 2009 tot uitvoering van artikel 3, 5°, van de wet van 16 oktober 2009 die machtigingen verleent aan de Koning in geval van een griepepidemie of -pandemie


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 10/11/2009
Aard van de akte: Koninklijk besluit
  Bekrachtigde akte
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 17/11/2009
Editie:1
Pagina:72434
Verslag aan de Koning of aan de Regering
Advies van de Raad van State
Advies van de Raad van State 47346
Inwerkingtreding / Uitwerking 30/04/2009, met uitzondering van de verplichting van het akkoord door het sectoraal Comité van de sociale zekerheid en gezondheid, dat pas van toepassing is op de datum van bekendmaking van dit besluit in het Belgisch Staatsblad.

Periode van geldigheid van 30/04/2009 tot 17/07/2011
Opmerkingen W 16/10/2009, art. 5, § 2: "§ 2. De in deze wet bedoelde koninklijke besluiten moeten bij wet worden bekrachtigd binnen een termijn van een jaar vanaf hun inwerkingtreding.
De in artikel 3 bedoelde koninklijke besluiten worden geacht nooit uitwerking te hebben gehad indien ze niet worden bekrachtigd binnen de termijn bedoeld in het eerste lid."