help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Collectieve arbeidsovereenkomst nr. 97 van 20 februari 2009, gesloten in de Nationale Arbeidsraad, tot instelling en vaststelling, voor 2009 en 2010, van de procedure van tenuitvoerlegging en van de voorwaarden voor de toekenning van een regeling van aanvullende vergoeding voor sommige oudere werknemers die worden ontslagen en die tewerkgesteld zijn in een bedrijfstak die niet onder een opgericht paritair comité ressorteert of wanneer het opgericht paritair comité niet werkt


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 20/02/2009
Nummer: 97
Aard van de akte: Collectieve Arbeidsovereenkomst afgesloten in de Nationale Arbeidsraad
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 13/07/2009
Pagina:48061
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/01/2009

TT

Periode van geldigheid van 01/01/2009 tot 31/12/2010
Bijlage bij
Aard Datum    
KB 28/06/2009