help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Decreet van 8 mei 2009 tot wijziging van het decreet van 20 april 2001 betreffende de organisatie van het personenvervoer over de weg


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 08/05/2009
Aard van de akte: Decreet van de Vlaamse Overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 06/07/2009
Editie:1
Pagina:45983
Advies van de Raad van State 45789
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking

Art. 3 tot 6 en 20: te bepalen door de Regering
Art. 7: 14/02/2011 (BVR 23/12/2010, BS 04/02/2011)

Periode van geldigheid van 16/07/2009 tot ...