help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Ministerieel besluit van 6 mei 2009 houdende delegatie van bevoegdheden in het raam van artikel 178, § 5, derde lid, van het koninklijk besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het wetboek van vennootschappen


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 06/05/2009
Aard van de akte: Ministerieel besluit van de Federale Overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 25/05/2009
Pagina:38577
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking Dag van bekendmaking

Periode van geldigheid van 25/05/2009 tot ...
Opmerkingen Art. 2 heft op: MBFO 15/09/2005 dat niet werd gepubliceerd in het BS