help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Ministerieel besluit van 23 maart 2009 houdende wijziging van het ministerieel besluit van 22 december 1995 tot uitvoering van het koninklijk besluit van 5 december 1995 houdende oprichting van een sociale dienst voor het personeel van de federale diensten voor wetenschappelijke, technische en culturele aangelegenheden en van de federale wetenschappelijke inrichtingen die ressorteren onder de Minister van Wetenschapsbeleid


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 23/03/2009
Aard van de akte: Ministerieel besluit van de Federale Overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 30/03/2009
Editie:1
Pagina:24723
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking 28/03/2008

Periode van geldigheid van 28/03/2008 tot ...