help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 11 maart 2009 betreffende de minnelijke schikking bij inbreuken op de wet van 10 november 2006 betreffende de openingsuren in handel, ambacht en dienstverlening


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 11/03/2009
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 25/03/2009
Pagina:23964
Advies van de Raad van State 44303
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking

Periode van geldigheid van 04/04/2009 tot ...