help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Besluit van de Vlaamse Regering van 14 november 2008 tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 11 juni 2004 tot vaststelling van het statuut van de gewestelijke ontvangers, inzake de uitvoering van het sectoraal akkoord 2005-2007, het sectoraal akkoord 2008-2009 en andere bepalingen


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 14/11/2008
Aard van de akte: Besluit van de Vlaamse Regering
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 28/11/2008
Editie:2
Pagina:62923
Advies van de Raad van State 45239
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking
Art. 3, 4, 31, wat betreft artikel X 9, § 1, VPS, en 81: 01/01/2008
Art. 64: 01/01/2009
Art. 72, 74, 75 en 76: 01/03/2006
Art. 77: 01/07/2007
Art. 80: 01/07/2006
Periode van geldigheid van 01/03/2006 tot ...