help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 12 juni 1969 tot wijziging van het besluit van de Regent van 8 maart 1948 tot vaststelling van bijzondere toepassingsmodaliteiten van de besluitwet van 25 februari 1947, betreffende het toekennen van loon aan de werknemers voor een bepaald aantal feestdagen per jaar voor verschillende nijverheidstakkenKoninklijk besluit tot wijziging van het besluit van de Regent van 8 maart 1948 tot vaststelling van bijzondere toepassingsmodaliteiten van de besluitwet van 25 februari 1947 betreffende het toekennen van loon aan de werknemers voor een bapaald aantal feestdagen per jaar voor verschillende nijverheidstakken
ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Opgelet: dit document is niet volledig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 12/06/1969
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 04/09/1969
Pagina:8248
Advies van de Raad van State 10718