help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Ministerieel besluit van 5 mei 1993 houdende toekenning van en speciale delegatie van handtekening voor bepaalde stukken in verband met uitvindingsoctrooien en aanvullende beschermingscertificaten voor geneesmiddelen en betreffende het aanduiden van de ambtenaar die bevoegd is de processen-verbaal van indiening van octrooiaanvragen en van aanvragen voor aanvullende beschermingscertifcaten voor geneesmiddelen op te stellen


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 05/05/1993
Aard van de akte: Ministerieel besluit van de Federale Overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 04/06/1993
Pagina:13498
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking Dag van bekendmaking