help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Collectieve arbeidsovereenkomst nr. 94 van 29 april 2008, gesloten in de
Nationale Arbeidsraad, betreffende werknemersmedezeggenschap in de uit
grensoverschrijdende fusies van kapitaalvennootschappen ontstane vennootschappen


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 29/04/2008
Nummer: 94
Aard van de akte: Collectieve Arbeidsovereenkomst afgesloten in de Nationale Arbeidsraad
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 02/07/2008
Editie:1
Pagina:33628
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking 29/04/2008

Periode van geldigheid van 29/04/2008 tot ...
Bijlage bij
Aard Datum    
KB 12/06/2008