help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Wet van 8 november 1990 houdende goedkeuring van de Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk België en de Regering van de Unie van Socialistische Sovjetrepublieken (USSR) tot het vermijden van de dubbele belasting van het inkomen en van het vermogen, ondertekend te Brussel op 17 december 1987


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 08/11/1990
Aard van de akte: Wet
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 23/03/1991
Pagina:5948
  • 07/01/1992 (Rechtzetting)
Advies van de Raad van State 18952
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking

Opmerkingen Afkondigingsdatum 17/10/1990 werd vervangen door 08/11/1990 door de rechtzetting van 07/01/1992