help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 18 maart 2008 tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 maart 2000 tot vaststelling van de maximumgehalten aan residuen van bestrijdingsmiddelen toegelaten in en op voedingsmiddelen


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 18/03/2008
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 08/04/2008
Editie:1
Pagina:18652
Advies van de Raad van State U - D
Inwerkingtreding / Uitwerking Dag van bekendmaking: voor de bepalingen met betrekking tot de bestrijdingsmiddelen MALATHION en PIRIMIFOS-METHYL
19/12/2007: voor de bepalingen met betrekking tot de bestrijdingsmiddelen AZOXYSTROBIN, CHLOORTHALONIL, DELTAMETHRIN, HEXACHLOORBENZEEN, IOXYNIL, OXAMYL en QUINOXYFEN

Periode van geldigheid van 19/12/2007 tot 01/09/2008