help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 10 februari 2008 tot bepaling van de uitgiftevoorschriften van de loterij met biljetten, genaamd « De Kat », een door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterij


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 10/02/2008
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 04/04/2008
Pagina:18270
Advies van de Raad van State U - D
Inwerkingtreding / Uitwerking 07/04/2008

Periode van geldigheid van 07/04/2008 tot ...