help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 16 maart 2008 tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 juni 2007 betreffende de tegemoetkoming van de verzekering voor geneeskundige verzorging voor de betaling van vaccins in het kader van preventieprogramma’s met een nationaal karakter voor de jaren 2007-2008


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 16/03/2008
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 31/03/2008
Editie:1
Pagina:17496
Advies van de Raad van State U - D
Inwerkingtreding / Uitwerking Dag van bekendmaking
TT

Dit besluit blijft echter van toepassing totdat de tegemoetkomingen van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging zijn afgerekend voor het boekjaar 2008.

Periode van geldigheid van 31/03/2008 tot 31/12/2008