help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Samenwerkingsakkoord van 11 mei 2007 tussen de Franse Gemeenschap, de Vlaamse Gemeenschap en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie inzake de hulpverlening aan jongeren


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 11/05/2007
Aard van de akte: Samenwerkingsakkoord in de zin van artikel 92bis van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 03/04/2008
Pagina:18119
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking Inwerkingtreding: het samenwerkingsakkoord treedt in werking een jaar na de bekendmaking in het Belgisch Staatsblad van de ordonnantie tot goedkeuring ervan. Het kan echter niet in werking treden voor de bekendmaking in het Belgisch Staatsblad van de decreten van de Franse en Vlaamse Gemeenschappen houdende goedkeuring ervan (art. 9).

De hierboven vermelde ordonnantie en decreten werden respectievelijk bekendgemaakt in het BS van 17/06/2008, 03/04/2008 en 28/03/2008.

Derhalve treedt het samenwerkingsakkoord in werking op 17/06/2009.

Buiten werking: het samenwerkingsakkoord wordt voor een duur van twee jaar gesloten. Het wordt stilzwijgend voor eenzelfde periode vernieuwd als het niet door een van de partijen wordt opgezegd met een termijn van minstens zes maanden voor de datum waarop het afloopt.Periode van geldigheid van 17/06/2009 tot ...
Bijlage bij
Aard Datum    
DVO 06/03/2008  
DCF 15/02/2008  
OGGC 05/06/2008