help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 16 september 1966:
a) betreffende de arbeidsduur van de werklieden tewerkgesteld in de suikerfabrieken en -raffinaderijen;
b) waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de beslissing van 13 juli 1966, van het Nationaal Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, inzake de bijzondere arbeidsvoorwaarden van sommige categorieën van werklieden


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Opgelet: dit document is niet volledig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 16/09/1966
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 23/09/1966
Pagina:9481
Advies van de Raad van State 9774