help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 24 januari 2008 tot omzetting van de richtlijn 2005/33/EG van het Europees Parlement en van de Raad van 6 juli 2005 tot wijziging van de richtlijn 1999/32/EG betreffende het zwavel-gehalte van scheepsbrandstoffen


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 24/01/2008
Aard van de akte: Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 13/02/2008
Pagina:9356
Advies van de Raad van State 43859
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking

Periode van geldigheid van 23/02/2008 tot ...