help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Decreet van 21 december 2007 houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 19 februari 2007, gesloten tussen de federale Overheid, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijke Gewest inzake de uitvoering van sommige bepalingen van het Protocol van Kyoto


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 21/12/2007
Aard van de akte: Decreet van de Vlaamse Overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 06/02/2008
Editie:2
Pagina:7786
Advies van de Raad van State 42605
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking

Periode van geldigheid van 16/02/2008 tot ...
Bijlage(n)
Aard Datum    
SAk 19/02/2007