help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 28 september 1965 tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 februari 1965 betreffende de toekenning van werkloosheidsuitkering aan de grensarbeiders die in Frankrijk zijn tewerkgesteld en in België verblijven en die gedeeltelijk werkloos zijn of werkloos door onvoorziene omstandigheden in de zin van artikel 19, lid 2, van de verordening nr. 36/63/EEG van de Raad van de Europese Economische Gemeenschap van 2 april 1963 inzake de sociale zekerheid van grensarbeiders


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Opgelet: dit document is niet volledig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 28/09/1965
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 22/10/1965
Pagina:11579
Advies van de Raad van State 9347
Periode van geldigheid van 10/02/1964 tot ...