help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Besluit van het afdelingshoofd van de entiteit Communicatie van 1 oktober 2007 tot opheffing van het besluit van het afdelingshoofd Communicatie van de Diensten voor het Algemeen Regeringsbeleid van 7 april 2006 tot subdelegatie van sommige beslissingsbevoegdheden aan de projectleider van het Contactpunt Vlaamse Infolijn


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 01/10/2007
Aard van de akte: Besluit: ander
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 10/10/2007
Pagina:52876
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/10/2007

Periode van geldigheid van 01/10/2007 tot ...
Opmerkingen Vanaf 01/01/2017 (datum van de bekendmaking in het BS) wordt deze categorie van akten niet meer opgenomen in de databank en evenmin bijgewerkt.