help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Samenwerkingsakkoord van 24 mei 2006 tussen de Staat en de Gemeenschappen met betrekking tot de Interuniversitaire attractiepolen fase VI


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 24/05/2006
Aard van de akte: Samenwerkingsakkoord in de zin van artikel 92bis van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 04/10/2007
Editie:2
Pagina:51998
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking Inwerkingtreding: 01/05/2006 (art.7)
Buiten werking: 30/06/2012 behalve verlenging van het akkoord door de partijen (art.6) TT

Periode van geldigheid van 01/05/2006 tot 30/06/2012