help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Ministerieel besluit van 26 maart 1964 tot vaststelling, voor de toepassing van de besluitwet van 25 februari 1947, betreffende het toekennen van loon aan de werknemers voor een bepaald aantal feestdagen per jaar, van een forfaitair dagloon voor de in de zeevisserij tewerkgestelde vislossers


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Opgelet: dit document is niet volledig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 26/03/1964
Aard van de akte: Ministerieel besluit van de Federale Overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 15/04/1964
Pagina:4090
Advies van de Raad van State 8579