help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 23 september 1963 tot wijziging van het besluit van de Regent van 15 februari 1946, dat betrekking heeft op het tarief van gerechtskosten in burgerlijke en handelszaken, de rechten en uitschotten van de deurwaarders, de bedragen toe te kennen aan de getuigen, de politiecommissarissen, de burgemeesters of de schepenen en het loon van de bewaarders van inbeslaggenomen goed


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Opgelet: dit document is niet volledig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 23/09/1963
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 27/09/1963
Pagina:9476
Advies van de Raad van State 8484