help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Collectieve arbeidsovereenkomst nr. 43quater van 26 maart 1991, gesloten in de Nationale Arbeidsraad, tot wijziging van de collective arbeidsovereenkomst nr. 43 van 2 mei 1988 houdende wijziging en coordinatie van de collectieve arbeidsovereenkomsten nr. 21 van 15 mei 1975 en nr. 23 van 25 juli 1975 betreffende de waarborg van een gemiddeld minimum maandinkomen, zoals gewijzigd en aangevuld door de collectieve arbeidsovereenkomsten nr. 43bis van 16 mei 1989 en nr. 43ter van 19 december 1989


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 26/03/1991
Nummer: 43quater
Aard van de akte: Collectieve Arbeidsovereenkomst afgesloten in de Nationale Arbeidsraad
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 11/07/1991
Pagina:15574
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/07/1991

Periode van geldigheid van 01/07/1991 tot ...
Bijlage bij
Aard Datum    
KB 21/05/1991