help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Wet van 6 augustus 1993 houdende goedkeuring van het Verdrag van Bazel inzake de beheersing van de grensoverschrijdende overbrenging van gevaarlijke afvalstoffen en de verwijdering ervan, van de Bijlagen I, II, III, IV, V-A, V-B en VI, opgemaakt te Bazel, 22 maart 1989


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 06/08/1993
Aard van de akte: Wet
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 25/02/1994
Pagina:4811
Advies van de Raad van State 20487
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking