help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 17 mei 2007 tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 juli 1974, waarbij bijslagen worden verleend aan sommige gerechtigden van de wetten betreffende de schadeloosstelling die voortvloeit uit de beroepsziekten, gecoördineerd op 3 juni 1970


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 17/05/2007
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 07/06/2007
Pagina:30945
Advies van de Raad van State 42655
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/09/2007
Art. 2: in zoverre het een artikel 5, tiende lid invoegt, dat in werking treedt op 1 september 2008
Art. 3: 01/09/2008
Art. 4: 01/09/2009

Periode van geldigheid van 01/09/2007 tot ...