help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 12 mei 1958 tot wijziging van het besluit van de Regent van 11 januari 1946, houdende codificatie van het stelsel der vergoedingen toe te kennen aan de geneesheren, niet-ambtenaren, welke aan de verschillende diensten van het Ministerie van Volksgezondheid en van het Gezin medewerken


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Opgelet: dit document is niet volledig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 12/05/1958
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 08/08/1958
Pagina:6256
Advies van de Raad van State 6147