help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Wet van 22 januari 2007 tot wijziging van de wet van 5 juni 1972 op de veiligheid der schepen en van de wet van 30 juli 1926 tot instelling van een onderzoeksraad voor de scheepvaart


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 22/01/2007
Aard van de akte: Wet
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 16/03/2007
Editie:2
Pagina:14692
Advies van de Raad van State 41360 + 38797
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking

Periode van geldigheid van 26/03/2007 tot ...