help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 28 februari 2007 betreffende de elektromagnetische comptabiliteit


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 28/02/2007
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 14/03/2007
Pagina:13678
Advies van de Raad van State 41891
Inwerkingtreding / Uitwerking 20/07/2007

Buitenwerkingtreding met bijzondere bepalingen: zie “Alle” in de analyse.

Periode van geldigheid van 20/07/2007 tot 21/12/2016